Căutare

Toate procedurile

Schimba ora Programări

Inchide

Programează Consultație

Atenție! Data și ora exactă a programării va fii stabilită telefonic, apoi vă va fi comunicată verbal dar si pe e-mail.

Programează serviciu medical

Cerere o ofertă medicală

Cerere serviciu medical

Analiza detaliată

Analiza detaliată

Răspuns

Răspuns

miercuri, iunie 19, 2024

Zynteglo dispersie perfuzabila-Prospect Medicament

NewsMed
NewsMed

01 Jun 2020

eye-glyph Vizualizări: 271

Distribuie Articolul

1. Denumire, compoziție și clasa de medicamente din care face parte Zynteglo

Zynteglo 1,2-20 × 106 celule/ml se comercializează sub formă de dispersie perfuzabilă. Zynteglo este o populație concentrată de celule CD34+ autologe modificate genetic, care conține celule stem hematopoietice transduse cu vector lentiviral. Zynteglo conține ca excipienți:

  • Cryostor CS5
  • Clorură de sodiu

2. Indicații și contraindicații

Zynteglo este indicat pentru tratamentul pacienților cu β-talasemie dependentă de transfuzie, care nu prezintă genotip β0/β0, pentru care transplantul celulelor stem hematopoietice este adecvat, dar nu este disponibil un donator potrivit de celule stem hematopoetice cu același antigen leucocitar uman, cu vârsta de 12 ani și peste.

Acest medicament nu este recomandat a fi administrat în următoarele situații:

  • Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienții enumerați anterior
  • Tratamentul anterior cu terapia genetică a celulelor stem hematopoetice
  • Trebuie luate în considerare contraindicațiile agenților de mobilizare și ale agentului de condiționare mieloablativă

3. Reacții adverse și supradozaj

În urma studiilor clinice și farmacologice, s-au decelat următoarele categorii de reacții adverse.

Tulburări hematologice și limfatice

Au fost frecvent raportate: trombocitopenie, leucopenie, neutropenie.

Tulburări vasculare

Din această categorie pot fi frecvent întâlnite bufeurile.

Tulburări respiratorii, toracice și mediastinale

Cel mai des raportată reacție adversă ce aparține acestei categorii este reprezentată de dispnee.

Tulburări gastro-intestinale

Durerea abdominală a fost foarte frecvent raportată ca reacție adversă la tratamentul cu Zynteglo.

Tulburări musculo-scheletice și ale țesutului conjunctiv

Poate apărea frecvent durere la nivelul extremităților.

Tulburări generale și la nivelul locului de administrare

Cel mai raportat simptom ce face parte din această categorie este reprezentat de durerea toracică de etiologie non – cardiacă.

Aceste reacții adverse trebuie corelate și cu reacțiile adverse ce pot apărea în urma condiționării mieloablative și mobilizării/ aferezei.

Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată prin intermediul sistemului național de raportare.

Supradozaj

Nu sunt disponibile date din studii clinice cu privire la supradozajul Zynteglo.

4. Atenționări speciale și interacțiuni cu alte substanțe

Aspecte generale

Trebuie luate în considerare atenționările și precauțiile specifice agenților de mobilizare și ale agentului de condiționare mieloablativă. Pacienții tratați cu Zynteglo nu mai pot să doneze niciodată sânge, organe, țesuturi sau celule pentru transplant. Aceste informații sunt specificate în Cardul de avertizare a pacientului, care trebuie furnizat pacientului după tratament. Zynteglo este destinat exclusiv administrării autologe și nu trebuie administrat altor pacienți.

Risc de oncogeneză inserțională

Pacienții trebuie monitorizați anual pentru leucemie sau limfom (inclusiv cu o hemoleucogramă completă) timp de 15 ani după tratamentul cu Zynteglo. Dacă se detectează leucemie sau limfom la orice pacient tratat cu Zynteglo, trebuie recoltate probe de sânge pentru analiza locului de integrare.

Teste serologice

Toți pacienții trebuie testați pentru depistarea HIV-1/2 înainte de mobilizare și afereză, pentru a se asigura aceptarea materialului de afereză pentru producerea Zynteglo.

Utilizarea antiretroviralelor şi a hidroxiureei

Pacienții nu trebuie să utilizeze medicamente antiretrovirale sau hidroxiuree cel puțin cu o lună înainte de mobilizare și timp de cel puțin 7 zile după perfuzia cu Zynteglo. Dacă un pacient necesită tratament cu antiretrovirale pentru profilaxia HIV, tratamentul cu Zynteglo, incluzând mobilizarea și afereza celulelor CD34+ trebuie amânat până când poate fi exclusă în mod adecvat infecția cu HIV, în conformitate cu recomandările locale pentru testarea HIV.

Conținut de sodiu

Acest medicament conține sodiu 391-1564 mg per doză, echivalentul a 20 – 78% din doza maximă zilnică recomandată de OMS de 2 g de sodiu pentru un adult.

Interacțiuni

Trebuie luate în considerare interacțiunile medicamentoase între chelatorii de fier și agentul de condiționare mieloablativă. Administrarea de chelatori de fier trebuie întreruptă cu 7 zile înainte de iniţierea condiţionării.

Siguranța imunizării cu vaccinuri cu virusuri vii în timpul sau după tratamentul cu Zynteglo nu a fost studiată.

Sarcina și alăptarea

Înainte de începerea mobilizării trebuie confirmat rezultatul negativ al unui test seric de sarcină, cu reconfirmare înainte de procedurile de condiționare și înainte de administrarea medicamentului. Nu sunt disponibile date clinice privind sarcinile expuse. Nu s-au efectuat studii privind toxicitatea asupra funcție de reproducere și dezvoltării cu Zynteglo. Zynteglo nu trebuie utilizat în timpul sarcinii din cauza condiționării mieloablative. Nu se cunoaște dacă celulele transduse cu Zynteglo au potențialul de a fi transferate în uter la un făt.

Nu se cunoaște dacă Zynteglo se excretă în laptele uman. Efectul asupra sugarilor în cazul administrării Zynteglo la mame nu a fost studiat. Zynteglo nu trebuie să fie administrat femeilor care alăptează.

5. Doze și mod de administrare

Zynteglo trebuie administrat într-un centru de tratament calificat, de către un medic sau medici cu experiență în transplantul celulelor stem hematopoetice. Se preconizează ca pacienții să fie înscriși într-un registru și urmăriți în acel registru pentru a înțelege mai bine siguranța și eficacitatea pe termen lung a Zynteglo.

Doza minimă recomandată de Zynteglo este de 5,0-140 × 106 celule CD34+/kg. În studiile clinice s-au administrat doze de până la 20 × 106 celule CD34+ /kg. Doza minimă recomandată este aceeași pentru adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste. Zynteglo este destinat utilizării autologe și trebuie administrat o singură dată.

Mobilizare și afereză

Pacienților li se cere să urmeze procedura de mobilizare a celulelor stem hematopoetice, urmată de afereză, pentru a obține celulele stem CD34+ care vor fi utilizate pentru fabricarea medicamentelor. Numărul țintă minim de celule CD34+ care trebuie recoltate este 12 × 106
celule CD34+/kg. Dacă doza minimă de Zynteglo de 5,0 × 106 celule CD34+/kg nu este atinsă după fabricarea iniţială a medicamentului, pacientul poate efectua unul sau mai multe cicluri suplimentare de mobilizare şi afereză, separate de cel puţin 14 zile, pentru a obţine mai multe celule în vederea suplimentării producţiei.

Condiţionarea pre-tratament

Medicul curant trebuie să confirme că transplantul celulelor stem hematopoetice este adecvat pentru pacient înainte de inițierea condiționării mieloablative. Condiționarea mieloablativă completă trebuie administrată înainte de perfuzia cu Zynteglo. Condiționarea mieloablativă trebuie să înceapă doar atunci când setul complet de pungi de perfuzie care constituie doza de Zynteglo a fost primit și păstrat la locul administrării, iar disponibilitatea recoltării de rezervă este confirmată.

Vârstnici

Zynteglo nu a fost studiat la pacienți cu vârsta >65 de ani.

Insuficiență renală

Zynteglo nu a fost studiat la pacienții cu insuficiență hepatică.

Insuficiență hepatică

Zynteglo nu a fost studiat la pacienții cu insuficiență hepatică. Pacienţii trebuie evaluaţi pentru insuficienţă hepatică pentru a se asigura că transplantul celulelor stem hematopoetice este adecvat. Nu este necesară ajustarea dozei.

Copii și adolescenți

Siguranța și eficacitatea Zynteglo la copii cu vârsta <12 ani nu au fost încă stabilite.

Pacienți cu rezultat pozitiv la testul pentru virusul imunodeficienței umane (HIV) sau virusul T limfotrofic uman (HTLV)

Zynteglo nu a fost studiat la pacienții cu HIV-1, HIV-2, HTLV-1 sau HTLV-2. Este necesar un rezultat negativ la testul de serologie pentru HIV pentru a asigura acceptarea materialului de afereză pentru producerea Zynteglo. Materialul de afereză de la pacienții cu rezultat pozitiv la testul pentru HIV nu va fi acceptat la producerea Zynteglo.

Mod de administrare

Zynteglo este doar pentru administrare intravenoasă. După finalizarea schemei de 4 zile de condiționare mieloablativă, trebuie să se asigure minimum 48 de ore de eliminare înainte de perfuzia cu Zynteglo.

Perfuzia cu Zynteglo trebuie administrată cât mai curând posibil și nu la mai mult de 4 ore după dezghețare. Fiecare pungă de perfuzie trebuie administrată în mai puțin de 30 de minute. În cazul în care se furnizează mai mult de o pungă de perfuzie, trebuie administrate toate pungile de perfuzie. Trebuie perfuzat întregul volum al fiecărei pungi de perfuzie.

6. Alte informații Zynteglo

Zynteglo nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Trebuie luat în considerare efectul medicamenelor de mobilizare și ale medicamentului de condiționare mieloablativă asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

După dezghețare, perioada de valabilitate este de maxim 4 ore la temperatura camerei (20 °C-25 °C).

A se păstra în mediu de stocare cu vapori de azot lichid la ≤-140 °C până când este pregătit pentru decongelare și administrare.

A se păstra punga(ile) de perfuzie în caseta(ele) metalică(e).

A nu se recongela după dezghețare.

 

 

 

 

 

 

Adauga un comentariu

Logo

Site-ul NewsMed.ro se adresează oricărei persoane care prezintă interes cu privire la subiecte din sfera medicală şi care decide să nu rămână nepăsătoare atunci când vine vorba de asigurarea propriei sănătăţi.

Contacts

Colaborare:

colaborare@newsmed.ro

Publicitate:

publicitate@newsmed.ro
Social

Acum ne găsești și pe rețelele de socializare!