Căutare

Toate procedurile

Schimba ora Programări

Inchide

Programează Consultație

Atenție! Data și ora exactă a programării va fii stabilită telefonic, apoi vă va fi comunicată verbal dar si pe e-mail.

Programează serviciu medical

Cerere o ofertă medicală

Cerere serviciu medical

Analiza detaliată

Analiza detaliată

Răspuns

Răspuns


Zulin 30 mg – Prospect Medicament

NewsMed
NewsMed

07 May 2020

eye-glyph Vizualizări: 175

Distribuie Articolul

1. Denumire, compoziție și clasa de medicamente din care face parte Zulin

Zulin 30 mg se comercializează sub formă de comprimate orodispersabile. Fiecare comprimat orodispersabil de Zulin conţine ca substanță activă mirtazapină 30 mg. Mirtazapina este un antagonist-α2 presinaptic activ central, care favorizează neurotransmisia centrală noradrenergică şi serotoninergică, făcând parte din clasa antidepresivelor. Ca excipienți, Zulin conține:

 • Crospovidonă
 • Manitol
 • Celuloză microcristalină
 • Aspartam
 • Aromă de căpuşuni
 • Aromă de mentă
 • Dioxid de siliciu coloidal anhidru
 • Stearat de magneziu

2. Indicații și contraindicații

Acest medicament este recomandat a fi adiministrat pentru tratamentul episoadelor de depresie majoră la adulţi.

Zulin nu este indicat a fi utilizat de către pacienții cunoscuți cu hipersensibilitate la mirtazapină sau la oricare dintre excipienţii enumerați anterior.

3. Reacții adverse și supradozaj

Pacienţii cu depresie prezintă un număr de simptome care sunt asociate bolii de fond. De aceea, uneori este dificil să se diferenţieze simptomele care se datorează afecţiunii de bază de cele care sunt determinate de tratamentul cu mirtazapină.

În urma studiilor clinice și farmacologice, au fost decelate următoarele categorii de reacții adverse.

Investigaţii diagnostice

Cea mai frecventă reacție adversă din această categorie este: greutate crescută.

Tulburări hematologice şi limfatice

Cele mai raportate reacții adverse sunt următoarele: deprimarea funcţiei măduvei osoase hematogene (granulocitopenie, agranulocitoză, anemie aplastică,  trombocitopenie), eozinofilie.

Tulburări ale sistemului nervos

Din această clasă putem menționa următoarele efecte adverse:

 • Somnolenţă
 • Sedare
 • Cefalee
 • Letargie
 • Ameţeli
 • Tremor
 • Parestezie
 • Picioare neliniştite
 • Sincopă
 • Mioclonie
 • Convulsii
 • Sindrom
 • serotoninergic
 • Parestezie orală
Tulburări gastrointestinale

Pot fi întâlnite: xerostomiem, greaţă, diaree, vărsături, hipoestezie orală, pancreatită, edem la nivelul gurii.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Este destul de frecventă apariția exantemului ca reacție adversă în urma tratamentului cu Zulin.

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Putem enumera următoarele efecte secundare:

 • Artralgie
 • Mialgie
 • Dorsalgie
Tulburări metabolice şi de nutriţie

Cele mai întâlnite sunt: creşterea apetitului alimentar și hiponatremie.

Tulburări vasculare

Au fost raportate cazuri ce prezentau ca manifestare principală hipotensiune arterială ortostatică sau hipotensiune arterială.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Au o frecvență de apariție crescută: edem periferic, astenie.

Tulburări hepatobiliare

Cea mai frecventă reacție adversă din această categorie este creşterea activităţii transaminazelor serice.

Tulburări psihice

Din această clasă putem menționa următoarele efecte secundare:

 • Vise anormale
 • Confuzie
 • Anxietate
 • Insomnie
 • Coşmaruri
 • Manie
 • Agitaţie
 • Halucinaţii
 • Nelinişte psihomotorie (inclusiv acatizie, hiperchinezie)
 • Ideaţie suicidară
 • Comportament suicidar
Tulburări endocrine

A fost întâlnită secreţia inadecvată de hormon antidiuretic, însă aceasta prezintă o frecvență de apariție necunoscută.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesoniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare.

Supradozaj

Experienţa acumulată până în prezent referitoare la supradozajul cu mirtazapină administrată în monoterapie indică faptul că simptomele sunt, de obicei, uşoare. A fost raportată deprimarea sistemului nervos central, cu dezorientare şi sedare prelungită, asociată cu tahicardie şi hiper- sau hipotensiune arterială uşoară. Cu toate acestea, există posibilitatea unor evoluţii mai grave (inclusiv deces) la doze mult mai mari decât doza terapeutică, în special în cazurile de supradozaj polimedicamentos.

Cazurile de supradozaj trebuie să beneficieze de tratamente adecvate simptomatice şi de susţinere a funcţiilor vitale. Trebuie, de asemenea, să se ia în considerare utilizarea cărbunelui activat şi a lavajului gastric.

4. Atenționări speciale și interacțiuni cu alte substanțe

Suicid/ideaţie suicidară sau agravare a stării clinice

Depresia se asociază cu creşterea riscului de ideaţie suicidară, auto-vătămare şi suicid (evenimente legate de suicid). Riscul se menţine până la apariţia unor semne consistente de remisiune. Dată fiind posibilitatea ca situaţia să nu se amelioreze în primele săptămâni de tratament, pacienţii trebuie monitorizaţi îndeaproape, până la apariţia ameliorării. Experienţa clinică generală demonstrează că riscul de suicid se poate accentua în primele faze ale recuperării. Este cunoscut faptul că pacienţii cu antecedente de evenimente legate de suicid sau cei cu manifestări semnificative de ideaţie suicidară anterior iniţierii tratamentului prezintă un risc mai accentuat de ideaţie suicidară sau tentativă de suicid, trebuind să fie monitorizaţi cu atenţie pe parcursul tratamentului.

Deprimarea funcţiei măduvei osoase

Deprimarea măduvei osoase, apărând de obicei sub formă de granulocitopenie sau agranulocitoză, a fost raportată în timpul tratamentului cu Zulin. Agranulocitoza reversibilă a fost raportată ca o apariţie rară în studiile clinice cu mirtazapina În perioada de după punerea pe piaţă a mirtazapina au fost raportate cazuri foarte rare de agranulocitoză, majoritatea reversibile, uneori letale. Aproape toate cazurile letale au fost la pacienţii cu vârsta de peste 65 ani. Medicul trebuie să fie atent la apariţia de simptome ca febra, dureri în gât, stomatită sau alte semne de infecţie; când apar asemenea simptome, tratamentul trebuie întrerupt şi trebuie efectuată hemoleucograma.

Icter

Tratamentul trebuie întrerupt dacă apare icterul.

Situaţii care necesită supraveghere

Este necesară o stabilire atentă a dozei, precum şi o monitorizare periodică la pacienţii cu:

 • epilepsie sau sindrom organic cerebral
 • insuficiență renală
 • insuficienţă hepatică
 • boli cardiace, de exemplu tulburări de conducere, angină pectorală şi infarct miocardic recent, care necesită precauţii uzuale în cazul utilizării concomitente a altor medicamente
 • tensiune arterială scăzută
 • diabet zaharat: la pacienţii cu diabet zaharat, antidepresivele pot afecta controlul glicemiei
Aspartam

Zulin conţine aspartam, o sursă de fenilalanină . Poate fi dăunător pentru pacienţii cu fenilcetonurie.

Sindrom serotoninergic

Interacţiunea cu substanţele active serotoninergice: sindromul serotoninergic poate apare când inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei sunt utilizaţi concomitent cu alte substanţe active serotoninergice. Simptome ale sindromului serotoninergic pot fi hipertermie, rigiditate,
mioclonii, instabilitate a sistemului nervos vegetativ cu posibile variaţii rapide ale parametrilor vitali, modificări ale statusului mental care includ confuzie, iritabilitate şi agitaţie extremă progresând către delir şi comă. Din experienţa după punerea pe piaţă se pare că sindromul serotoninergic apare foarte rar la pacienţii trataţi cu mirtazapina în monoterapie.

Interacțiuni

Mirtazapina nu trebuie administrată concomitent cu inhibitori de monoaminooxidază sau timp de două săptămâni după întreruperea terapiei cu aceștia. Mirtazapina poate creşte proprietăţile sedative ale benzodiazepinelor şi ale altor sedative (în special majoritatea antipsihoticelor, antagoniştii histaminergici H1, opiacee). Se recomandă precauţie când sunt prescrise astfel de medicamente împreună cu mirtazapina.

Mirtazapina poate creşte efectul alcoolului de deprimare a sistemului nervos central. Prin urmare, pacienţii trebuie sfătuiţi să evite băuturile alcoolice în timpul tratamentului cu mirtazapină.

Când este adăugată la terapia cu mirtazapină, carbamazepina sau alt inductor al metabolizării hepatice (cum este rifampicina), poate fi necesară creşterea dozei de mirtazapină. Dacă este întrerupt tratamentul cu astfel de medicamente, poate fi necesară reducerea dozei de mirtazapină.

Sarcina și alăptarea

Date epidemiologice au sugerat faptul că utilizarea inhibitorilor selectivi ai recaptării serotoninei în sarcină, în special în ultima parte a acesteia, poate creşte riscul de apariţie a hipertensiunii arteriale pulmonare persistente la nou-născut. Deşi nu există studii care să fi investigat asocierea între hipertensiunea arterială pulmonară persistentă la nou-născut şi tratamentul cu mirtazapină, acest risc potenţial nu poate fi exclus, luându-se în considerare mecanismul de acţiune înrudit (creşterea concentraţiei de serotonină). Datele limitate ale utilizării mirtazapinei la femeile gravide nu au indicat un risc crescut pentru malformaţii congenitale. Cu toate acestea, medicamentul nu trebuie prescris decât cu prudenţă la gravidă. Dacă se utilizează Zulin până, sau cu scurt timp înaintea naşterii, se recomandă monitorizarea postnatală a nou-născutului pentru a detecta efectele posibile ale întreruperii.

Studiile la animale şi datele limitate disponibile la om au arătat că mirtazapina se excretă în laptele matern în cantităţi foarte mici. Decizia de a continua/întrerupe alăptarea sau de a continua/întrerupe terapia cu Zulin trebuie să fie luată ţinând cont de beneficiile alăptării la sân pentru copil şi de beneficiile terapiei cu Zulin pentru femeie.

5. Doze și mod de administrare

Adulţi

Doza zilnică eficace este, de obicei, cuprinsă între 15 şi 45 mg; doza de iniţiere este de 15 sau 30 mg. Mirtazapina începe să-şi exercite efectele, în general, după 1-2 săptămâni de tratament. Tratamentul cu o doză adecvată trebuie să inducă un răspuns pozitiv în 2-4 săptămâni. În cazul unui răspuns insuficient, doza poate fi crescută până la nivelul dozei maxime. Dacă nu se obţine un răspuns după alte 2-4 săptămâni, tratamentul trebuie întrerupt.

Vârstnici

Doza recomandată este aceeaşi ca pentru adulţi. La pacienţii vârstnici, creşterea dozei trebuie efectuată sub atenta supraveghere, pentru obţinerea unui răspuns adecvat şi în condiţii de siguranţă.

Copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani

Zulin nu trebuie utilizat la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani.

Insuficienţă renală

Zulin trebuie prescris cu precauție la pacienții care prezintă o formă de insuficiență renală.

Insuficienţă hepatică

Zulin trebuie prescris cu precauție la pacienții care prezintă o formă de insuficiență hepatică.

Mod de administrare

Mirtazapina are un timp de înjumătăţire prin eliminare de 20-40 ore şi, de aceea, Zulin este indicat pentru administrare o dată pe zi. Este de preferat să fie administrat într-o singură doză seara la culcare. De asemenea, mirtazapina poate fi administrată în două prize pe parcursul zilei (o dată dimineaţa şi o dată seara, doza mai mare trebuind administrată seara).

Comprimatele trebuie administrate oral. Comprimatul se dezintegrează rapid şi poate fi înghiţit fără apă. Este de preferat ca tratamentul să fie continuat până când pacientului îi dispar complet simptomele, timp de 4-6 luni.

Se recomandă întreruperea treptată a tratamentului cu mirtazapină pentru evitarea simptomelor de întrerupere.

6. Alte informații Zulin

Zulin are influenţă mică sau moderată asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Zulin poate afecta concentrarea şi atenţia (în special în faza iniţială a tratamentului). Pacienţii trebuie să evite activităţile potenţial periculoase, care necesită atenţie şi o bună concentrare, cum ar fi conducerea vehiculelor sau folosirea de utilaje.

Perioada de valabilitate este de 3 ani.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Adauga un comentariu

Logo

Site-ul NewsMed.ro se adresează oricărei persoane care prezintă interes cu privire la subiecte din sfera medicală şi care decide să nu rămână nepăsătoare atunci când vine vorba de asigurarea propriei sănătăţi.

Contacts

Colaborare:

colaborare@newsmed.ro

Publicitate:

publicitate@newsmed.ro
Social

Acum ne găsești și pe rețelele de socializare!