Căutare

Toate procedurile

Schimba ora Programări

Inchide

Programează Consultație

Atenție! Data și ora exactă a programării va fii stabilită telefonic, apoi vă va fi comunicată verbal dar si pe e-mail.

Programează serviciu medical

Cerere o ofertă medicală

Cerere serviciu medical

Analiza detaliată

Analiza detaliată

Răspuns

Răspuns


Zarzio – soluție injectabilă

NewsMed
NewsMed

04 Feb 2020

eye-glyph Vizualizări: 1369

Distribuie Articolul

1. Denumire, compoziție și clasa de medicamente din care face parte Zarzio

Zarzio 30 MU/0,5 ml se comercializează sub formă de soluţie injectabilă sau perfuzabilă în seringă preumplută. Fiecare ml de soluţie Zarzio conţine 60 milioane unităţi (MU) [echivalent cu 600 micrograme (μg)] de filgrastim. Filgrastimul este un factor uman de stimulare a coloniilor formatoare de granulocite (G-CSF), metionilat recombinant, produs pe E. coli prin tehnologie ADN recombinant. Ca și excipienți, Zarzio conține:

 • Acid glutamic
 • Sorbitol
 • Polisorbat
 • Apă pentru preparate injectabile

2. Indicații și contraindicații Zarzio

Acest medicament este indicat a fi administrat în următoarele situații:

 • pentru reducerea duratei neutropeniei şi a incidenţei neutropeniei febrile la pacienţi trataţi cu chimioterapie citotoxică stabilită pentru tumori maligne (cu excepţia leucemiei mieloide cronice şi a sindroamelor mielodisplazice) şi reducerea duratei neutropeniei la pacienţi cărora li se efectuează terapie mieloablativă urmată de transplant de măduvă osoasă, consideraţi a avea un risc crescut de neutropenie severă prelungită.
 • pentru mobilizarea celulelor progenitoare din sângele periferic
 • la pacienţi, copii sau adulţi, cu neutropenie congenitală severă, ciclică sau idiopatică, cu număr absolut de neutrofile≤ 0,5 x 109/l şi cu antecedente de infecţii severe sau recurente, administrarea îndelungată a filgrastimului este indicată pentru a creşte numărul de neutrofile şi pentru a reduce incidenţa şi durata evenimentelor legate de infecţii.
 • pentru tratamentul neutropeniei persistente (cu număr absolut de neutrofile ≤ 1,0 x 109/l) la pacienţi cu infecţie HIV avansată, pentru a reduce riscul infecţiilor bacteriene, atunci când alte opţiuni de management al neutropeniei sunt inadecvate.

Zarzio nu este recomandat a fi utilizat de către pacienții cunoscuți cu hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienții enumerați anterior.

3. Reacții adverse și supradozajul cu Zarzio

În urma studiilor clinice și farmacologice efectuate, s-au decelat următoarele categorii de reacții adverse.

Tulburări ale sistemului imunitar

Sunt puțin frecvente, Pot apărea:

 • Hipersensibilitate
 • Hipersensibilitate la medicament
 • Boala grefă contrav gazdă
 • Reacție anafilactică
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Cel mai frecvent raportate sunt:

 • Hemoptiziee
 • Dispnee
 • Tuse
 • Durere orofaringiană
 • Epistaxis
 • Sindrom de detresă respiratorie acută
 • Insuficienţă respiratorie
 • Edem pulmonar
 • Hemoragie pulmonară
 • Boală pulmonară interstiţială
 • Infiltrate pulmonare
 • Hipoxie
Tulburări hematologice şi limfatice

Din această categorie cele mai întâlnite reacții adverse au fost:

 • Trombocitopenie
 • Anemie
 • Splenomegaliea
 • Valori scăzute ale hemoglobineie
 • Leucocitoză
 • Ruptură splenică
 • Criză de anemie falciformă
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Putem enumera următoarele reacții adverse:

 • Alopecie
 • Erupţie cutanată tranzitorie
 • Eritem
 • Erupție cutanată maculopapulară tranzitorie
 • Vasculită cutanată
 • Sindrom Sweet(dermatoză acută febrilă neutrofilică)
Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Cele mai frecvente reacții adverse din această categorie sunt:

 • Dureri musculoscheleticec
 • Spasme musculare
 • Osteoporoză
 • Valori scăzute ale densității oaselor
 • Exacerbarea artritei reumatoide
Tulburări ale sistemului nervos

Pot apărea următoarele reacții adverse:

 • Cefalee
 • Amețeli
 • Hipoestezie
 • Parestezie
Alte reacții adverse ce pot fi frecvent observate
Pseudogută (condrocalcinoză)

La pacienţii cu cancer la care s­a administrat filgrastim s­a raportat pseudogută (condrocalcinoză).

BGcG

Au existat raportări de BGcG şi decese la pacienţii cărora li s­a administrat G­CSF după transplant alogen de măduvă osoasă.

Leucocitoza

La 41% dintre donatori s­a observat leucocitoză (LEU > 50 x 109/l), iar la 35% dintre donatori s-a observat trombocitopenie tranzitorie (trombocite < 100 x 109 /l) după administrarea de filgrastim şi leucafereză.

Sindrom de permeabilitate capilară

În condiţiile de utilizare a factorilor de stimulare a coloniilor granulocitare, s-au raportat cazuri de sindrom de permeabilitate capilară. Acestea s­au observat la pacienţii cu boli maligne avansate, sepsis, care utilizau medicaţie chimioterapică multiplă sau în cursul aferezei.

Este importantă raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului vbeneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare.

Supradozaj

Nu s­au stabilit efectele supradozajului cu filgrastim. După întreruperea terapiei cu filgrastim, numărul de neutrofile circulante scade în mod obişnuit cu 50% în decurs de 1-2 zile şi revine în limitele normale în 1-7 zile.

4. Atenționări speciale și interacțiuni cu alte substanțe

La pacienţii cu anemie falciformă în formă heterozigotă sau cu anemie falciformă, au fost raportate crize de siclemie, în unele cazuri letale, asociate cu administrarea de filgrastim.

Monitorizarea densităţii oaselor poate fi indicată la pacienţi cu osteopatii osteoporotice subiacente, care urmează terapie continuă cu filgrastim timp de peste 6 luni.

Activitatea hematopoietică crescută a măduvei osoase ca răspuns la terapia cu factor de creştere a fost asociată cu anomalii tranzitorii la scanările sistemului osos. Acest fapt trebuie luat în considerare când se interpretează rezultatele explorării imagistice a sistemului osos.

Leucafereza nu trebuie efectuată la donatorii cărora li s­a administrat tratament anticoagulant sau care suferă de anomalii cunoscute ale hemostazei.

Zarzio conţine sorbitol. Pacienților cu intoleranță ereditară la fructoză nu ar trebui să li se administreze acest medicament decât dacă este imperios necesar.

Sugarii și copiii mici (cu vârsta sub 2 ani) nu pot fi încă diagnosticați cu intoleranță ereditară la fructoză. Medicamentele (conținând fructoză) administrate intravenos pot pune în pericol viața și trebuie contraindicate la această populație, cu excepția cazului în care este imperios necesar clinic și nu sunt disponibile alte alternative.

Deoarece litiul facilitează eliberarea de neutrofile, este posibil să potenţeze efectul filgrastimului. Cu toate că această interacţiune nu a fost studiată în mod specific, nu există dovezi cu privire la faptul că asemenea interacţiune ar fi dăunătoare.

Sarcina și alăptarea

Există raportări în literatura de specialitate care demonstrează că filgrastimul traversează membrana placentară la femeile gravide. Zarzio nu este recomandat în timpul sarcinii.

Nu se cunoaşte dacă filgrastim/metaboliţii acestuia se excretă în laptele uman. Un risc asupra nou-­născuților/sugarilor nu poate fi exclus. Trebuie luată decizia fie de a întrerupe alăptarea, fie de a întrerupe/opri tratamentul cu Zarzio, ținând cont de beneficiul alăptării pentru copil și beneficiul tratamentului pentru mamă.

5. Doze și mod de administrare

Tratamentul cu Filgrastim trebuie administrat numai în colaborare cu un centru oncologic care are experienţă în tratamentul cu G-CSF şi în hematologie şi care dispune de facilităţile necesare pentru diagnostic.

Chimioterapia citotoxică stabilită

Doza recomandată de filgrastim este de 0,5 MU/kg/zi (5 μg/kg/zi). Prima doză de filgrastim trebuie administrată cu cel puţin 24 de ore după chimioterapia citotoxică. În studiile clinice randomizate, a fost utilizată o doză de 230 μg/m2 /zi administrată subcutanat (între 4,0 şi 8,4 μg/kg/zi).

Filgrastim poate fi administrat sub formă de injecţii zilnice subcutanate sau sub formă de perfuzie intravenoasă zilnică, diluat în soluţie de glucoză 5%, administrată pe o durată de 30 de minute.

Pacienţi trataţi cu terapie mieloablativă urmată de transplant de măduvă osoasă

Doza iniţială de filgrastim recomandată este de 1,0 MU/kg/zi (10 μg/kg/zi). Prima doză de filgrastim trebuie administrată la cel puţin 24 de ore după chimioterapia citotoxică şi la cel puţin 24 de ore de la infuzia de măduvă osoasă.

Filgrastim poate fi administrat sub formă de perfuzie intravenoasă administrată pe o durată de 30 de minute sau 24 de ore sau administrată prin perfuzie subcutanată continuă pe o durată de 24 de ore. Filgrastim trebuie diluat în 20 ml de soluţie de glucoză 5%.

La pacienţii cu neutropenie cronică severă

Neutropenie congenitală:
Doza iniţială recomandată este de 1,2 MU/kg/zi (12 μg/kg/zi), în doză unică sau în doze divizate.

Neutropenie idiopatică sau ciclică:
Doza iniţială recomandată este de 0,5 MU/kg/zi (5 μg/kg/zi), în doză unică sau în doze divizate.

Neutropenie congenitală, idiopatică sau ciclică: Filgrastim trebuie administrat prin injecţie subcutanată.

La pacienţii cu infecţie cu HIV

Doza iniţială recomandată de filgrastim este de 0,1 MU/kg/zi (1 μg/kg/zi), cu creştere treptată până la maximum 0,4 MU/kg/zi (4 μg/kg/zi) până când se atinge un număr normal de neutrofile şi care poate fi menţinut (NAN > 2,0 x 109 /l). În studiile clinice, >90% dintre pacienţi au răspuns la aceste doze,
determinând remisia neutropeniei într­o perioadă mediană de 2 zile.

Când s­a obţinut remisia neutropeniei, trebuie stabilită doza minimă eficace pentru a menţine un număr normal de neutrofile. Se recomandă ajustarea dozei iniţiale prin administrarea la intervale de două zile a dozei de 30 MU/zi (300 μg/zi).

Pentru remiterea neutropeniei sau menţinerea unui număr normal de neutrofile: Filgrastim trebuie administrat prin injecţie subcutanată.

Vârstnici

Studiile clinice cu filgrastim au inclus un număr mic de pacienţi vârstnici, însă nu s­au efectuat studii speciale la această grupă şi, în consecinţă, nu se pot efectua recomandări specifice privind dozele.

Insuficienţă renală

Studiile cu filgrastim la pacienţii cu insuficienţă severă a funcţiei renale sau hepatice demonstrează că acesta prezintă un profil farmacocinetic şi farmacodinamic similar cu cel observat la subiecţii sănătoşi. Ajustarea dozei nu este necesară în aceste circumstanţe.

Copii și adolescenți

Datele provenite din studiile clinice efectuate la copii şi adolescenţi indică faptul că siguranţa şi eficacitatea filgrastimului sunt similare atât la adulţii cât şi la copiii cărora li se administrează chimioterapie citotoxică. Recomandările privind dozajul la copii şi adolescenţi sunt similare celor de la adulţii cărora li se administrează chimioterapie citotoxică mielosupresivă.

6. Alte informații

Filgrastim poate avea o influență minoră asupra capacității dumneavoastră de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. În urma administrării de filgrastim pot apărea amețeli.

Zarzio nu trebuie diluat cu soluţie de clorură de sodiu.

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

Perioada de valabilitate este de 36 luni. După diluare: Stabilitatea chimică şi fizică a soluţiei în timpul utilizării, diluată pentru perfuzie, a fost demonstrată timp de 24 ore, la 2°C-8°C.

A se păstra la frigider (2°C-8°C).

A se ţine seringa preumplută în cutie pentru a fi protejată de lumină.

 

Adauga un comentariu

Logo

Site-ul NewsMed.ro se adresează oricărei persoane care prezintă interes cu privire la subiecte din sfera medicală şi care decide să nu rămână nepăsătoare atunci când vine vorba de asigurarea propriei sănătăţi.

Contacts

Colaborare:

colaborare@newsmed.ro

Publicitate:

publicitate@newsmed.ro
Social

Acum ne găsești și pe rețelele de socializare!