Căutare

Toate procedurile

Schimba ora Programări

Inchide

Programează Consultație

Atenție! Data și ora exactă a programării va fii stabilită telefonic, apoi vă va fi comunicată verbal dar si pe e-mail.

Programează serviciu medical

Cerere o ofertă medicală

Cerere serviciu medical

Analiza detaliată

Analiza detaliată

Răspuns

Răspuns

marţi, octombrie 04, 2022

Zyvoxid 600 mg – Prospect Medicament

NewsMed
NewsMed

01 Jun 2020

eye-glyph Vizualizări: 86

Distribuie Articolul

1. Denumire, compoziție și clasa de medicamente din care face parte Zyvoxid

Zyvoxid 600 mg se comercializează sub formă de comprimate filmate. Fiecare comprimat filmat de Zyvoxid conţine ca substanță activă linezolid 600 mg. Linezolidul este un medicament antibacterian de sinteză care aparţine unei clase noi de antimicrobiene, numită oxazolidinone. Ca excipienți, Zyvoxid conține:

 • Celuloză microcristalină
 • Amidon de porumb
 • Amidonglicolat de sodiu tip A
 • Hidroxipropilceluloză
 • Hipromeloză
 • Dioxid de titan
 • Macrogol
 • Ceară Carnauba
 • Stearat de magneziu

2. Indicații și contraindicații

Zyvoxid este indicat la adulţi în tratamentul pneumoniei nosocomiale şi pneumoniei comunitare dobândite, în cazul în care se cunoaşte sau se suspectează că sunt determinate de bacterii Gram-pozitiv sensibile. Pentru a determina în ce măsură Zyvoxid reprezintă tratamentul adecvat, se va ţine seama de rezultatele testelor microbiologice sau de informaţiile privind prevalenţa rezistenţei bacteriilor Gram pozitiv la medicamentele antibacteriene.

Linezolid nu este activ împotriva infecţiilor determinate de germeni Gram negativ. Dacă este evidenţiată sau suspectată o infecţie concomitentă cu germeni Gram negativ, trebuie iniţiat tratamentul specific împotriva bacteriilor Gram negativ.

De asemenea, Zyvoxid este indicat la adulţi pentru tratamentul infecţiilor tegumentului şi ale ţesuturilor moi complicate numai dacă testarea microbiologică a stabilit cu certitudine că infecţia este determinată de bacterii Gram pozitiv sensibile.

Tratamentul cu linezolid se iniţiază numai în spital şi numai la recomandarea unui medic specialist (de exemplu un microbiolog sau un medic specialist în boli infecţioase).

Acest medicament nu este recomandat a fi administrat pacienților cunoscuți cu hipersensibilitate la linezolid sau la oricare dintre excipienţii enumerați anterior.

Linezolidul nu trebuie administrat pacienţilor trataţi cu medicamente care inhibă monoaminooxidazele A sau B (de exemplu fenelzină, izocarboxazidă, selegilină, moclobemidă) sau în decurs de 2 săptămâni de la terminarea tratamentului cu aceste medicamente.

Dacă nu există condiţii pentru supraveghere şi monitorizare riguroasă a tensiunii arteriale, linezolidul nu trebuie administrat pacienţilor cu următoarele boli preexistente sau care utilizează concomitent următoarele medicamente:

 • pacienţi cu hipertensiune arterială necontrolată terapeutic, feocromocitom, sindrom carcinoid, tireotoxicoză, depresie bipolară, tulburări schizoafective, stări confuzionale acute.
 •  pacienţi aflaţi în tratament cu inhibitori ai recaptării serotoninei, antidepresive triciclice, agonişti ai receptorilor serotoninergici 5-HT1 (triptani), simpatomimetice cu acţiune directă sau indirectă (incluzând bronhodilatatoare adrenergice, pseudoefedrină şi fenilpropanolamină), medicamente vasopresoare (de exemplu epinefrină, norepinefrină), medicamente dopaminergice (de exemplu dopamină, dobutamină), petidină sau buspironă.

3. Reacții adverse și supradozaj

În urma studiilor clinice și farmacologice, s-au decelat următoarele categorii de reacții adverse.

Infecţii şi infestări

Din această categorie, cele mai întâlnite reacții adverse sunt:

 • candidoză
 • candidoză orală
 • candidoză vaginală
 • infecţii fungice
 • vaginită
 • colită asociată tratamentului cu antibiotice, inclusiv colită pseudomembranoasă
Tulburări hematologice şi limfatice

Au fost raportate:

 • anemie
 • neutropenie
 • trombocitopenie
 • leucopenie
 • eozinofilie
 • pancitopenie
 • anemie sideroblastică
 • mielosupresie
Tulburări ale sistemului nervos

Pot apărea:

 • cefalee
 • alterare a gustului (gust metalic)
 • ameţeală
 • convulsii
 • hipoestezie
 • parestezie
 • sindrom serotoninergic
 • neuropatie periferică
Tulburări oculare

Reacții adverse ce aparțin acestei clase sunt:

 • vedere înceţoşată
 • modificări asociate defectelor de câmp vizual
 • neuropatie optică
 • nevrită optică
 • pierderea vederii
 • modificări ale acuităţii vizuale
 • modificări ale percepţiei vizuale a culorilor
Tulburări vasculare

Sunt frecvent menționate:

 • hipertensiune arterială
 • accident ischemic tranzitoriu
 • flebită
 • tromboflebită
Tulburări gastrointestinale

Dintre acestea, cele mai raportate reacții adverse sunt:

 • diaree
 • greaţă
 • vărsături
 • dureri abdominale localizate sau generalizate
 • pancreatită
 • gastrită
 • distensie abdominală
 • xerostomie
 • glosită
 • fecale lipsite de consistențăt
 • decolorare superficială a dinţilor
 • constipaţie
 • dispepsie
 • stomatită
 • modificări de culoare sau afectare a limbii
Tulburări hepatobiliare

Pot apărea:

 • valori neobişnuite ale testelor funcţiei hepatice
 • concentraţii crescute ale transaminazelor sau fosfatazei alcaline
 • creşterea bilirubinei totale
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Din această categorie, putem menționa următoarele reacții adverse:

 • prurit
 • erupţii cutanate tranzitorii
 • urticarie
 • dermatită
 • diaforeză
 • manifestări cutanate buloase asemănătoare celor descrise în cadrul sindromului Stevens-Johnson şi necroliză epidermică toxică
 • angioedem
 • alopecie
Tulburări renale şi ale căilor urinare

Putem enumera următoarele reacții adverse:

 • concentraţii crescute de azot ureic sanguin
 • insuficienţă renală
 • concentraţii crescute ale creatininei
 • poliurie
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Pot apărea:

 • febră
 • durere localizată
 • frisoane
 • fatigabilitate
 • durere la locul injectării
 • sete intensă
Investigaţii diagnostice

Pot fi întâlnite următoarele tipuri de modificări ale investigațiilor diagnostice:

 • creşterea concentraţiilor LDH, creatinkinazei, lipazei, amilazei sau a glicemiei postprandiale
 • scăderea concentraţiilor proteinelor totale, albuminei, sodiului sau calciului
 • creşterea sau scăderea concentraţiilor de potasiu sau bicarbonat
 • creşterea numărului de neutrofile sau eozinofile
 • scăderea concentraţiei hemoglobinei, hematocritului sau a numărului de hematii
 • creşterea sau scăderea numărului trombocitelor sau leucocitelor
 • creşterea sau scăderea cloremiei
 • creşterea numărului de reticulocite
 • scăderea numărului de neutrofile

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare.

Supradozaj

Nu se cunoaşte niciun antidot specific.

Nu s-au raportat cazuri de supradozaj. Totuşi, următoarele informaţii s-ar putea dovedi utile: Se recomandă tratament de susţinere a funcţiilor vitale împreună cu menţinerea filtrării glomerulare. Aproximativ 30% din doza de linezolid este eliminată în decursul a 3 ore de hemodializă, însă nu există date disponibile cu privire la eliminarea linezolidului prin dializă peritoneală sau hemoperfuzie. De asemenea, cei doi metaboliţi principali ai linezolidului sunt eliminaţi, prin hemodializă într-o proporţie oarecare.

4. Atenționări speciale și interacțiuni cu alte substanțe

Diaree şi colită asociate tratamentului cu antibiotice

Diareea asociată tratamentului cu antibiotice şi colita asociată tratamentului cu antibiotice, inclusiv colita pseudomembranoasă şi diareea asociată cu Clostridium difficile, au fost raportate în asociere cu utilizarea majorităţii antibioticelor, inclusiv linezolid, şi pot varia ca severitate de la diaree uşoară până la colită letală. Prin urmare, este importat să se ia în considerare acest diagnostic la pacienţii care dezvoltă diaree gravă în timpul sau după utilizarea linezolidului. Dacă se suspectează sau se confirmă diareea asociată tratamentului cu antibiotice sau colita asociată tratamentului cu antibiotice, tratamentul curent cu agenţi antibacterieni, inclusiv linezolid, trebuie întrerupt şi trebuie iniţiate imediat măsuri terapeutice adecvate. Medicamentele care inhibă peristaltismul sunt contraindicate în această situaţie.

Acidoză lactică

În cazul utilizării linezolidului au fost raportate cazuri de acidoză lactică. Pacienţilor care dezvoltă semne şi simptome de acidoză metabolică, inclusiv greaţă sau vărsături recurente, dureri abdominale, valori mici ale concentraţiilor bicarbonatului sau hiperventilaţie în timpul tratamentului cu linezolid trebuie să li se acorde asistenţă medicală de urgenţă. În cazul apariţiei acidozei lactice, beneficiul continuării tratamentului cu linezolid trebuie evaluat în funcţie de potenţialele riscuri.

Sindrom serotoninergic

Au fost raportate spontan cazuri grave de sindrom serotoninergic asociat administrării concomitente de linezolid şi medicamente serotoninergice, incluzând antidepresive cum sunt inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei. Ca urmare, administrarea concomitentă a linezolidului cu medicamente serotoninergice este contraindicată.

Convulsii

La pacienţii trataţi cu Zyvoxid au fost raportate convulsii. În cele mai multe cazuri au existat antecedente de convulsii sau factori de risc pentru apariţia convulsiilor. Pacienţii trebuie avertizaţi să-şi informeze medicul curant dacă au avut convulsii în antecedente.

Utilizarea cu alimente bogate în tiramină

Pacienţii trebuie avertizaţi să nu consume cantităţi mari de alimente bogate în tiramină.

Sarcina și alăptarea

Există date limitate cu privire la utilizarea linezolidului la gravide. Studiile efectuate la animale au demonstrat toxicitate asupra funcţiei reproducere. Acest risc există, teoretic, şi la om. Linezolidul nu trebuie administrat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesar, adică dacă beneficiul potenţial depăşeşte riscul teoretic.

Deoarece datele obţinute din studiile efectuate la animale sugerează că linezolidul şi metaboliţii săi se pot excreta în lapteleuman, alăptarea trebuie întreruptă înainte de şi în timpul administrării.

5. Doze și mod de administrare

Dozele recomandate şi durata tratamentului la adulţi

Durata tratamentului depinde de tipul microorganismului patogen, localizarea infecţiei şi gradul de severitate al acesteia, precum şi de răspunsul clinic al pacientului. Durata maximă de tratament este de 28 de zile. Siguranţa şi eficacitatea linezolidului în cazul administrării pe perioade mai mari de 28 de zile nu au fost stabilite.

Astfel pentru tratamentul pneumoniilor, doza recomandată este de 600 mg de 2 ori pe zi. În cazul infecţiilor cutanate şi ale ţesuturilor moi complicate, dozele utile sunt de 400 mg până la 600 mg de 2 ori pe zi.

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea administrării linezolidului la copii (cu vârsta sub 18 ani) nu au fost stabilite.

Vârstnici

Nu este necesară ajustarea dozei.

Insuficienţă renală

Nu este necesară ajustarea dozei.

Insuficienţă hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei. Totuşi, deoarece datele clinice sunt limitate, la aceşti pacienţi linezolidul trebuie administrat numai după evaluarea raportului risc/beneficiu.

Mod de administrare

Doza orală recomandată se administrează de 2 ori pe zi.

Calea de administrare este orală.

Comprimatele filmate pot fi administrate în afara meselor sau concomitent cu alimentele.

6. Alte informații Zyvoxid

Pacienţii trebuie avertizaţi cu privire la posibilitatea apariţiei ameţelilor sau simptomelor de afectare a acuităţii vizuale în timpul tratamentului cu linezolid şi trebuie sfătuiţi să nu conducă vehicule şi să nu folosească utilaje dacă apar oricare dintre aceste simptome.

Perioada de valabilitate este de 2 ani.

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.

Adauga un comentariu

Logo

Site-ul NewsMed.ro se adresează oricărei persoane care prezintă interes cu privire la subiecte din sfera medicală şi care decide să nu rămână nepăsătoare atunci când vine vorba de asigurarea propriei sănătăţi.

Contacts

Colaborare:

colaborare@newsmed.ro

Publicitate:

publicitate@newsmed.ro
Social

Acum ne găsești și pe rețelele de socializare!