Căutare

Toate procedurile

Schimba ora Programări

Inchide

Programează Consultație

Atenție! Data și ora exactă a programării va fii stabilită telefonic, apoi vă va fi comunicată verbal dar si pe e-mail.

Programează serviciu medical

Cerere o ofertă medicală

Cerere serviciu medical

Analiza detaliată

Analiza detaliată

Răspuns

Răspuns

luni, octombrie 03, 2022

Zylagren 75 mg- Prospect Medicament

NewsMed
NewsMed

07 May 2020

eye-glyph Vizualizări: 46

Distribuie Articolul

1. Denumire, compoziție și clasa de medicamente din care face parte Zylagren

Zylagren 75 mg se comercializează sub formă de comprimate filmate. Fiecare comprimat filmat de Zylagren conţine ca substanță activă clopidogrel 75 mg, sub formă de hidrogensulfat. Clopidogrelul este un pro-medicament al cărui metabolit este un inhibitor al agregării plachetare, făcând parte din clasa antitromboticelor. Ca excipienți, Zylagren conține:

 • Lactoză
 • Celuloză microcristalină
 • Amidon pregelatinizat de porumb
 • Macrogol
 • Ulei de ricin hidrogenat
 • Hipromeloză
 • Dioxid de titan
 • Oxid roşu de fer
 • Talc
 • Propilenglicol

2. Indicații și contraindicații

Clopidogrelul este indicat la:

 •  Pacienţi adulţi cu infarct miocardic (anterior cu câteva zile, dar mai recent de 35 de zile), accident vascular cerebral ischemic (mai vechi de 7 zile, dar mai recent de 6 luni) sau arteriopatie obliterantă a membrelor inferioare dovedită.
 •  Pacienţi adulţi cu sindrom coronarian acut fără supradenivelare de segment ST (angină pectorală instabilă sau infarct miocardic non-Q), inclusiv pacienţi supuşi implantării de stent după intervenţie coronariană percutanată, în asociere cu acid acetilsalicilic.
 • infarct miocardic acut cu supradenivelare de segment ST, în asociere cu acid acetilsalicilic, la pacienţii trataţi medical, eligibili pentru tratamentul trombolitic.
 • La pacienţii adulţi cu fibrilaţie atrială, care au cel puţin un factor de risc pentru accidente vasculare, care nu pot fi trataţi cu un antagonist al vitaminei K şi care au risc scăzut de sângerare, clopidogrelul este indicat în asociere cu acid acetilsalicilic pentru prevenirea accidentelor aterotrombotice şi tromboembolice, inclusiv accident vascular cerebral.

Zylagren nu este recomandat a fi administrat la pacienții cunoscuți cu hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi anterior. De asemenea, nu este indicat a fi utilizat de către pacienții ce prezintă insuficienţă hepatică severă sau leziune hemoragică evolutivă, cum sunt ulcerul gastro-duodenal sau hemoragia intracraniană.

3. Reacții adverse și supradozaj

În urma studiilor clinice și farmacologice, s-au decelat următoarele categorii de reacții adverse.

Tulburări hematologice şi limfatice

Cele mai frecvente reacții adverse întâlnite în această categorie sunt următoarele:

 • trombocitopenie
 • leucopenie
 • eozinofilie
 • neutropenie, inclusiv neutropenie severă
 • purpură trombotică trombocitopenică
 • anemie aplastică
 • pancitopenie
 • agranulocitoză
 • trombocitopenie severă
 • hemofilie A dobândită
 • granulocitopenie
 • anemie
Tulburări cardiace

Sindromul Kounis (angină vasospastică alergică/infarct miocardic alergic) în contextul unei reacţii de hipersensibilitate provocată de clopidogrel a fost reacția adversă cea mai frecvent menționată.

Tulburări ale sistemului imunitar

Din această clasă fac parte următoarele reacții adverse:

 • boala serului
 • reacţii anafilactoide
 • hipersensibilitate încrucişată între tienopiridine (cum sunt ticlopidina, prasugrelul)
 • sindrom autoimun insulinic, care poate determina hipoglicemie severă
Tulburări psihice

Pot apărea: halucinaţii, confuzie.

Tulburări ale sistemului nervos

Cele mai întâlnite efecte secundare sunt: hemoragie intracraniană (au fost raportate câteva cazuri cu evoluţie letală), cefalee, parestezii, ameţeli, tulburări ale gustului, ageuzie (pierderea simțului gustativ).

Tulburări oculare

Au fost raportate: hemoragie oculară (conjunctivală, intraoculară, retiniană).

Tulburări acustice şi vestibulare

Cea mai frecvent raportată reacție adversă din această categorie este vertijul.

Tulburări vasculare

Pot apărea:

 • hematom
 • hemoragie gravă
 • hemoragia plăgii operatorii
 • vasculită
 • hipotensiune arterială
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Din această categorie putem menționa următoarele efecte adverse: epistaxis, hemoragie la nivelul tractului respirator (hemoptizie, hemoragie pulmonară), bronhospasm, pneumonită interstiţială, pneumonie eozinofilică.

Tulburări gastrointestinale

Sunt frecvente următoarele:

 • hemoragie gastrointestinală
 • diaree
 • dureri abdominale
 • dispepsie
 • ulcer gastric şi duodenal
 • gastrită
 • vărsături
 • greaţă
 • constipaţie
 • flatulenţă
 • hemoragie retroperitoneală
 • hemoragie gastrointestinală şi retroperitoneală cu evoluţie letală
 • pancreatită
 • colită (inclusiv colită ulcerativă sau limfocitară)
 • stomatită
Tulburări hepatobiliare

Dintre acestea, cele mai raportate sunt: insuficienţă hepatică acută, hepatită, valori anormale ale testelor funcţiei hepatice.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Sunt mai puțin frecvente:

 • echimoze
 • erupţie cutanată
 • prurit
 • hemoragie cutanată (purpură)
 • dermatită buloasă (necroliză epidermică toxică, sindrom Stevens Johnson, eritem polimorf, pustuloză exantematoasă generalizată acută
 • angioedem
 • sindrom de hipersensibilitate la medicamente
 • erupţie cutanată la medicamente, cu eozinofilie şi simptome sistemice
 • erupţii cutanate eritematoase sau exfoliative
 • urticarie
 • eczemă
 • lichen plan
Tulburări ale aparatului genital şi sânului

A fost menționată apariția ginecomastiei.

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Au fost raportate hemoragii musculoscheletice (hemartroză), artrită, artralgie, mialgie.

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Pot apărea: hematurie, glomerulonefrită, creşterea creatininemiei.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Din acestă categorie, putem enumera următoarele reacții adverse: sângerare la locul injectării, febră, prelungire a timpului de sângerare, scăderea numărului de neutrofile, scăderea numărului de trombocite.

Este importantă raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare.

Supradozaj

Supradozajul poate duce la prelungirea timpului de sângerare şi, consecutiv, la complicaţii hemoragice. În caz de sângerare, trebuie să se aibă în vedere instituirea unui tratament adecvat. Nu există antidot al activităţii farmacologice a clopidogrelului. Dacă este necesară corectarea rapidă a unui timp de sângerare prelungit, transfuzia de masă trombocitară poate corecta efectele clopidogrelului.

4. Atenționări speciale și interacțiuni cu alte substanțe

Sângerare și tulburări hematologice

Din cauza riscului de sângerare şi de reacţii adverse hematologice, trebuie luată în considerare efectuarea promptă a hemogramei şi/sau a altor teste adecvate, ori de câte ori apar simptome clinice care sugerează apariţia sângerării în timpul tratamentului. Dacă pacientul urmează să fie supus unei intervenţii chirurgicale programate, iar efectul antiagregant plachetar este temporar nedorit, tratamentul cu clopidogrel trebuie întrerupt cu 7 zile înainte de intervenţie. Pacienţii trebuie să informeze medicii şi stomatologii că urmează tratament cu clopidogrel,
înaintea programării oricărei intervenţii chirurgicale şi înainte de a lua orice medicament nou.

Clopidogrelul prelungeşte timpul de sângerare şi trebuie utilizat cu prudenţă la pacienţii cu leziuni susceptibile de a sângera (în special gastro-intestinale şi intraoculare).

Hemofilie dobândită

După utilizarea clopidogrelului, s-a raportat hemofilie dobândită. În cazurile de prelungire izolată, confirmată, a timpului de tromboplastină parţial activată, asociată sau nu cu sângerare, trebuie luată în considerare hemofilia dobândită. Pacienţii cu un diagnostic confirmat de hemofilie dobândită trebuie luaţi în evidenţă şi trataţi de către specialişti, iar administrarea clopidogrelului trebuie întreruptă.

Accident vascular cerebral ischemic recent

Din lipsă de date, clopidogrelul nu este recomandat în primele 7 zile după un accident vascular cerebral ischemic acut.

Reacţii încrucişate între tienopiridine

Pacienţii trebuie evaluaţi pentru antecedente personale de hipersensibilitate la tienopiridine (cum sunt clopidogrelul, ticlopidina, prasugrelul), deoarece au fost raportate reacţii încrucişate între tienopiridine.

Insuficienţă renală

Experienţa terapeutică privind utilizarea clopidogrelului la pacienţii cu insuficienţă renală este limitată. De aceea, clopidogrelul trebuie utilizat cu prudenţă la aceşti pacienţi.

Insuficienţă hepatică

Experienţa terapeutică la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată, care pot avea diateză hemoragică, este limitată. De aceea, clopidogrelul trebuie utilizat cu prudenţă la această grupă de pacienţi.

Excipienţi

Zylagren conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit total de lactază sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Interacțiuni

Asemenea celorlalte antiagregante plachetare, clopidogrelul trebuie utilizat cu prudenţă la pacienţii care pot prezenta un risc crescut de sângerare în caz de traumatism, intervenţii chirurgicale sau în cadrul altor condiţii patologice şi la pacienţii trataţi cu acid acetilsalicilic, heparină, inhibitori ai glicoproteinei IIb/IIIa sau antiinflamatoare nesteroidiene, inclusiv inhibitori ai COX-2 (coxibi), sau cu inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei, sau cu alte medicamente asociate cu risc de sângerare cum este pentoxifilina.

Sarcina și alăptarea

Deoarece nu sunt disponibile date despre expunerea la clopidogrel în timpul sarcinii, ca măsură de precauţie, este de preferat să nu se utilizeze clopidogrel în timpul sarcinii. Studiile la animale nu au evidenţiat efecte toxice directe sau indirecte asupra sarcinii, dezvoltării embrionare/fetale, naşterii sau dezvoltării post-natale.

Nu se cunoaşte dacă clopidogrelul se excretă în laptele uman. Studiile la animale au evidenţiat excreţia clopidogrelului în lapte. Ca măsură de precauţie, alăptarea nu trebuie continuată în timpul tratamentului cu Zylagren.

5. Doze și mod de administrare

Adulţi şi vârstnici

Clopidogrelul trebuie administrat în doză de 75 mg pe zi, în priză unică.

 • La pacienţii cu sindrom coronarian acut:

Sindrom coronarian acut fără supradenivelare de segment ST (angină pectorală instabilă sau infarct miocardic non-Q): tratamentul cu clopidogrel trebuie iniţiat cu o doză de încărcare unică, de 300 mg şi apoi continuat cu o doză de 75 mg o dată pe zi (în asociere cu acid
acetilsalicilic). Durata optimă a tratamentului nu a fost stabilită cu exactitate. Datele din studiile clinice susţin utilizarea sa până la 12 luni, iar beneficiul maxim a fost observat la 3 luni.

 • Infarct miocardic acut cu supradenivelare de segment ST:

Clopidogrelul trebuie administrat în doză unică de 75 mg pe zi, pentru început sub formă de doză de încărcare de 300 mg, în asociere cu acid acetilsaliclic şi cu sau fără trombolitice. La pacienţii cu vârsta peste 75 de ani, tratamentul cu clopidogrel trebuie iniţiat fără doză de încărcare. Tratamentul asociat trebuie început cât de curând posibil după debutul simptomelor şi continuat pentru cel puţin patru săptămâni.

Dacă este omisă o doză

În termen de mai puţin de 12 ore după ora stabilită: pacienţii trebuie să ia doza imediat şi apoi să ia următoarea doză la ora stabilită.

Pentru mai mult de 12 ore: pacienţii trebuie să ia doza următoare la ora stabilită, iar doza nu trebuie dublată.

Copii şi adolescenţi

Clopidogrelul nu trebuie utilizat la copii, din motivelegate de probleme referitoare la eficacitate.

Insuficienţă renală

Experienţa terapeutică la pacienţii cu insuficienţă renală este limitată.

Insuficienţă hepatică

Experienţa terapeutică la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată, care pot avea diateză hemoragică, este limitată.

Mod de administrare

Pentru administrare pe cale orală. Medicamentul poate fi administrat cu sau fără alimente.

6. Alte informații Zylagren

Clopidogrelul nu are nicio influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

Perioada de valabilitate este de 3 ani.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

Adauga un comentariu

Logo

Site-ul NewsMed.ro se adresează oricărei persoane care prezintă interes cu privire la subiecte din sfera medicală şi care decide să nu rămână nepăsătoare atunci când vine vorba de asigurarea propriei sănătăţi.

Contacts

Colaborare:

colaborare@newsmed.ro

Publicitate:

publicitate@newsmed.ro
Social

Acum ne găsești și pe rețelele de socializare!