Căutare

Toate procedurile

Schimba ora Programări

Inchide

Programează Consultație

Atenție! Data și ora exactă a programării va fii stabilită telefonic, apoi vă va fi comunicată verbal dar si pe e-mail.

Programează serviciu medical

Cerere o ofertă medicală

Cerere serviciu medical

Analiza detaliată

Analiza detaliată

Răspuns

Răspuns

marţi, octombrie 04, 2022

Zykadia – Prospect actualizat

NewsMed
NewsMed

03 Apr 2020

eye-glyph Vizualizări: 47

Distribuie Articolul

1. Denumire, compoziție și clasa de medicamente din care face parte Zykadia

Zykadia 150 mg se comercializează sub formă de capsule. Fiecare capsulă Zykdia conţine ca substanță activă ceritinib 150 mg. Certinibul face parte din clasa medicamentelor antineoplazice şi imunomodulatoare. Ca excipienți, Zykadia conține:

 • Celuloză microcristalină
 • Hidroxipropilceluloză de joasă substituţie
 • Amidon glicolat de sodiu
 • Stearat de magneziu
 • Siliciu coloidal anhidru
 • Gelatină
 • Indigotină
 • Dioxid de titan
 • Propilenglicol
 • Hidroxid de amoniu

2. Indicații și contraindicații

Zykadia în monoterapie este indicat ca tratament de primă intenție la pacienții adulți cu cancer pulmonar cu celule non-mici, în stadiu avansat, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplazic.

Zykadia în monoterapie este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu cancer pulmonar cu celule non-mici, în stadiu avansat, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplazic, trataţi anterior cu crizotinib.

Acest medicament nu este recomandat a fi administrat pacienților cunoscuți cu hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi anterior.

3. Reacții adverse și supradozaj

În urma studiilor clinice și farmacologice efectuate, s-au decelat următoarele clase de reacții adverse.

Tulburări hematologice şi limfatice

Foarte frecvent a fost raportată apariția anemiei ca reacție adversă la tratamentul cu Zykadia.

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Din această categorie, cele mai frecvente reacții adverse sunt următoarele:

 • Apetit alimentar scăzut
 • Hiperglicemie
 • Hipofosfatemie
Tulburări oculare

Pot apărea diverse tulburări de vedere.

Tulburări cardiace

Tratamentul cu ceritinib nu este recomandat la pacienţii cu sindrom congenital de prelungire a intervalului QT sau la cei care iau medicamente cunoscute a prelungi intervalul QT, aceasta fiind una dintre reacțiile adverse posibilie. Trebuie avută grijă în mod special când se administrează ceritinib la pacienţii cu un risc crescut de apariţie a torsadei vârfurilor în timpul tratamentului cu un medicament care prelungeşte intervalul QTc.

De asemenea, au mai fost raportate cazuri de pericardită și bradicardie.

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Foarte des au apărut cazuri de pneumonită. De asemenea, s-a observat boală pulmonară interstiţială, potenţial ameninţătore de viată, sau letală la pacienţii trataţi cu ceritinib.

Tulburări gastro-intestinale

Din această categorie cele mai raportate reacții adverse sunt:

 • Diareee
 • Greaţă
 • Vărsături
 • Durere abdominală
 • Constipaţie
 • Tulburare esofagiană
 • Pancreatită
Tulburări hepatobiliare

Valori anormale ale testelor funcţiei hepatice au fost raportate. Totodată, au apărut cazuri de hepatotoxicitate.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Din această categorie cele mai frecvent raportate sunt erupţiile cutanate tranzitorii.

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Pot apărea următoarele efecte secundare:

 • Insuficienţă renală
 • Afectare renală
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Au fost raportate:

 • Fatigabilitate
 • Investigaţii diagnostice
 • Valori anormale ale testelor de laborator ale funcţiei hepatice
 • Scădere ponderală
 • Valoare crescută a creatininei sanguine
 • Interval QT prelungit la electrocardiogramă
 • Valori crescute ale lipazei
 • Valori crescute ale amilazei

Este importantă raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare.

Supradozaj

Nu există experienţă raportată privind supradozajul la om. În toate cazurile de supradozaj, trebuie iniţiate măsuri generale de susţinere.

4. Atenționări speciale și interacțiuni cu alte substanțe

Hepatotoxicitate

Pacienţilor trebuie să li se monitorizeze valorile testelor hepatice de laborator (inclusiv transaminazele şi bilirubina totală) anterior începerii tratamentului, la fiecare 2 săptămâni, în decursul primelor trei luni de tratament şi, ulterior, lunar. La pacienţii care prezintă creşteri ale nivelurilor transaminazelor, trebuie efectuată o monitorizare mai frecventă a valorilor transaminazelor hepatice şi bilirubinei totale,
după cum este clinic indicat. Ceritinib nu este recomandat la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată până la severă.

Hiperglicemie

Pacienţior trebuie să li se monitorizeze glicemia à jeun înainte de începerea tratamentului cu Zykadia şi, ulterior, periodic, după cum este indicat din punct de vedere clinic. Trebuie iniţiat sau optimizat tratamentul cu hipoglicemice, după cum este indicat.

Creșterea valorilor lipazei sau amilazei

Creșteri ale valorilor lipazei și/sau amilazei au apărut la pacienții tratați cu ceritinib în studii clinice. Pacienții trebuie monitorizați pentru a se depista creșteri ale valorilor lipazei și amilazei înainte de începerea tratamentului cu Zykadia și, ulterior, periodic, conform indicațiilor clinice. Au fost raportate cazuri de pancreatită la pacienții tratați cu ceritinib.

Interacţiuni cu alimente/băuturi

Zykadia trebuie administrat împreună cu alimente. Biodisponibilitatea ceritinib creşte în prezenţa alimentelor. Pentru pacienții care dezvoltă o afecțiune concomitentă și nu pot administra Zykadia împreună cu alimente, Zykadia poate fi administrat în condiții de repaus alimentar ca schemă de tratament continuu alternativ, în care nu trebuie consumate alimente timp de minimum două ore înaintea administrării dozei și timp de o oră după administrarea dozei. Pacienții nu trebuie să oscileze între administrarea în condiții de repaus alimentar și administrarea împreună cu alimente.

Sarcina și alăptarea

Datele provenite din utilizarea ceritinib la femeile gravide sunt inexistente sau limitate. Zykadia nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazului în care starea clinică a femeii impune tratament cu ceritinib.

Nu se cunoaşte dacă ceritinib/metaboliţii acestuia se excretă în laptele uman. Nu poate fi exclus un risc la adresa nou-născutului. Trebuie luată decizia fie de a întrerupe alăptarea, fie de a întrerupe/de a se abţine de la tratamentul cu Zykadia având în vedere beneficiul alăptării pentru copil şi beneficiul tratamentului pentru femeie.

5. Doze și mod de administrare

Tratamentul cu Zykadia trebuie iniţiat şi supervizat de un medic cu experienţă în administrarea medicamentelor pentru tratarea cancerului.

Doze

Doza recomandată de Zykadia este 450 mg administrată oral, zilnic, împreună cu alimente, în acelaşi moment al zilei. Doza maximă recomandată, administrată cu alimente, este de 450 mg administrată oral, zilnic. Tratamentul trebuie să continue atâta timp cât se observă existenţa unui beneficiu clinic. Dacă se omite o doză, iar intervalul de timp până la următoare doză este mai mic de 12 ore, pacientul
trebuie să ia doza omisă. Dacă apar vărsături pe durata tratamentului, pacientul nu trebuie să administreze o doză suplimentară, ci trebuie să continue cu doza următoare programată.

Administrarea Zykadia trebuie întreruptă la pacienţii care nu pot tolera doza de 150 mg zilnic, administrată împreună cu alimente.

Insuficienţă renală

Nu a fost efectuat un studiu farmacocinetic dedicat la pacienţii cu insuficienţă renală. Cu toate acestea, pe baza datelor disponibile, eliminarea ceritinib pe cale renală este neglijabilă. Prin urmare, nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară până la moderată. Trebuie procedat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă renală severă deoarece nu există experienţă privind administrarea ceritinib la această populaţie.

Insuficienţă hepatică

Nu a fost efectuat un studiu farmacocinetic special la pacienţii cu insuficienţă hepatică. Pe baza datelor disponibile, ceritinib este eliminat, în principal, pe cale hepatică. Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară. Ceritinib nu este recomandat la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată până la severă.

Vârstnici (≥65 ani)

Datele limitate privind siguranţa şi eficacitatea ceritinib la pacienţii cu vârsta de 65 ani şi peste această vârstă nu sugerează faptul că este necesară ajustarea dozei la pacienţii vârstnici. Nu sunt disponibile date la pacienţii cu vârste de peste 85 ani.

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea ceritinib la copii şi adolescenţi cu vârsta până la 18 ani nu au fost stabilite. Nu sunt disponibile date.

Mod de administrare

Zykadia este pentru administrare orală. Capsulele trebuie administrate pe cale orală, o dată pe zi, cu alimente, în acelaşi moment al zilei. Este important ca Zykadia să fie administrată cu alimente pentru a se atinge expunerea adecvată. Alimentele pot consta într-o masă ușoară până la completă.

Capsulele trebuie înghiţite întregi, cu apă, şi nu trebuie mestecate sau sfărâmate.

6. Alte informații Zykadia

Zykadia are influenţă mică asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Trebuie procedat cu precauţie când se conduc vehicule sau se utilizează utilaje în timpul tratamentului deoarece pacienţii pot prezenta fatigabilitate sau tulburări de vedere.

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate.

Perioada de valabilitate este de 2 ani.

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Adauga un comentariu

Logo

Site-ul NewsMed.ro se adresează oricărei persoane care prezintă interes cu privire la subiecte din sfera medicală şi care decide să nu rămână nepăsătoare atunci când vine vorba de asigurarea propriei sănătăţi.

Contacts

Colaborare:

colaborare@newsmed.ro

Publicitate:

publicitate@newsmed.ro
Social

Acum ne găsești și pe rețelele de socializare!