Căutare

Toate procedurile

Schimba ora Programări

Inchide

Programează Consultație

Atenție! Data și ora exactă a programării va fii stabilită telefonic, apoi vă va fi comunicată verbal dar si pe e-mail.

Programează serviciu medical

Cerere o ofertă medicală

Cerere serviciu medical

Analiza detaliată

Analiza detaliată

Răspuns

Răspuns

joi, septembrie 21, 2023

Accofil – pentru administrare injectabilă și perfuzabilă

NewsMed
NewsMed

02 Feb 2018

eye-glyph Vizualizări: 838

Distribuie Articolul

1. Denumire, compoziție și clasa de medicamente din care face parte

Accofil se comercializează sub formă de 30 MU/0,5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă în seringă preumplută. Fiecare ml de soluție Accofil conţine 60 milioane unităţi (MU) filgrastim (echivalent cu 600 micrograme). Fiecare seringă preumplută Accofil conţine 30 MU filgrastim (echivalent cu 300 micrograme) în 0,5 ml de soluţie injectabilă sau perfuzabilă.

Filgrastimul conținut de Accofil este un factor uman de stimulare a coloniilor formatoare de granulocite produs prin tehnologia ADN-ului recombinant. Ca și excipienți, Accofil conține:

  • Acid acetic glacial
  • Hidroxid de sodiu
  • Sorbitol (E420)
  • Polisorbat 80
  • Apă pentru preparate injectabile

2. Indicații și contraindicații Accofil

Accofil este un medicament indicat pentru reducerea duratei neutropeniei și a incidenței neutropeniei febrile la pacienții tratați cu chimioterapie citotoxică pentru tumori maligne. Accofil este indicat și pentru reducerea duratei neutropeniei la pacienții cărora li se administrează terapie mieloablativă urmată de transplant de măduvă osoasă, consideraţi a avea un risc crescut de neutropenie severă prelungită.

De asemenea, Accofil este recomandat și pentru mobilizarea celulelor progenitoare din sângele periferic (CPSP).

La pacienţii, copii sau adulţi, cu neutropenie congenitală severă, ciclică sau idiopatică şi cu antecedente de infecţii severe sau recurente, este indicată administrarea îndelungată a Accofil pentru a creşte numărul de neutrofile şi pentru a micșora incidenţa şi durata evenimentelor apărute în contextul unor infecții.

Accofil se poate utiliza și pentru tratamentul neutropeniei persistente  la pacienţii cu infecţie HIV avansată, pentru a reduce riscul infecţiilor bacteriene. Acest tratament este indicat doar atunci când alte opţiuni terapeutice pentru neutropenie nu pot fi folosite.

Contraindicația majoră a medicamentului e reprezentată de hipersensibilitatea pacientului la substanța activă sau la oricare dintre excipienții menționați anterior.

3. Reacții adverse și supradozajul cu Accofil

În studiile clinice realizate pe pacienţi cu cancer trataţi cu filgrastim, cea mai frecventă reacţie adversă a fost
durerea musculo-scheletică. Intensitatea raportată a acesteia a fost uşoară sau moderată la 10% şi respectiv la 3% dintre pacienţi.

S-a raportat, de asemenea, boală grefă contra gazdă (BGcG).

Și în cazul mobilizării CPSP la donatori normali, reacţia adversă raportată cel mai frecvent a fost durerea musculo-scheletică. La donatori s-au observat leucocitoză şi trombocitopenie în urma administrării de filgrastim şi a procedurii de leucafereză.
Alte reacții adverse raportate au fost splenomegalia şi ruptura splenică. Anumite cazuri de ruptură splenică au fost letale.

La pacienţii cu NCS, cele mai frecvente reacţii adverse care pot fi atribuite administrării de filgrastim au fost durerea osoasă şi durerea musculo-scheletică generalizată, precum şi splenomegalia.

În cazul pacienților ce suferă de neutropenie congenitală și sunt trataţi cu filgrastim pot apărea ca reacții adverse sindroame mielodisplazice sau leucemie.

Sindromul de extravazare capilară, care poate cauza moartea pacientului în cazul în care tratamentul
nu este administrat la timp, a fost raportat mai puţin frecvent. Acesta a fost întâlnit la bolnavi de cancer supuşi chimioterapiei, dar şi la donatori sănătoşi supuşi unor proceduri de mobilizare a celulelor progenitoare periferice cu administrarea în prealabil a unor factori de stimulare a coloniilor de granulocite.

În studiile clinice efectuate cu filgrastim la pacienţi ce sunt infectați cu HIV, singurele reacţii adverse considerate în mod constant a fi asociate cu administrarea de filgrastim au fost durerea musculo-scheletică, durerea osoasă şi mialgia.

Mai rar au fost raportate și:

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Aceasta trebuie efectuată de cadrele medicale și pacienți, pentru a asigura monitorizarea continuă a raportului risc/beneficiu al medicamentului. Doar în acest mod, medicamentul poate fi în continuare utilizat.

Supradozajul cu Accofil

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj cu Accofil. Astfel, efectele supradozajului cu Accofil nu au fost stabilite.

După întreruperea terapiei cu filgrastim, numărul de neutrofile circulante scade cu 50% în decurs de 1-2 zile şi revine în limitele normale în decurs de 1-7 zile.

4. Interacțiuni și atenționări speciale atunci când utilizați Accofil

Filgrastim nu trebuie utilizat în scopul creșterii dozei de chimioterapie citotoxică peste doza stabilită.

De asemenea, filgrastim nu trebuie administrat la pacienţi cu neutropenie congenitală severă. Cu atât mai puțin la pacienții la care apare leucemie sau la care există dovezi de evoluţie leucemică.

G-CSF, clasa din care face parte și substanța activă a Accofil, pot promova creşterea celulelor mieloide in vitro şi pot fi observate efecte similare şi la anumite celule non-mieloide in vitro. De asemenea, au fost raportate și reacţii adverse pulmonare, în special pneumonie interstiţială, după administrarea G-CSF.

Astfel, la pacienții ce suferă de sindrom mielodisplazic sau leucemie granulocitară cronică nu este indicată administrarea acestui medicament. Siguranța și eficacitatea sa nu au fost stabilite în cazul acestor afecțiuni.

La pacienții cu osteopatii osteoporotice subiacente, este recomandată monitorizarea densității oaselor, dacă aceștia urmează terapie continuă cu filgrastim de mai mult de 6 luni.

Un risc crescut îl au pacienții ce prezintă în antecendentele recente infiltrate pulmonare sau pneumonie. Aceștia pot prezenta un risc crescut de apariție a reacțiilor adverse în urma tratamentului cu Accofil. Apariţia unor semne pulmonare, cum sunt tusea, febra şi dispneea, în asociere cu semne radiologice de infiltrate pulmonare şi deteriorarea funcţiei pulmonare, pot fi semne preliminare ale sindromului de detresă respiratorie a adultului (SDRA).  În cazul în care sunt observate astfel de semne, administrarea filgrastim trebuie întreruptă imediat și trebuie administrat cât mai rapid posibil tratamentul adecvat.

Numărul de trombocite trebuie monitorizat cu atenţie, mai ales în timpul primelor săptămâni de terapie cu filgrastim. Dacă se observă apariția unei trombocitopenii, este recomandată întreruperea imediată a tratamentului cu filgrastim.

De asemenea, poate apărea și o scădere a numărului celulelor roșii, rezultând anemie, astfel că și acestea trebuie monitorizate pe parcursul tratamentului cu Accofil.

Interacțiuni Accofil cu alte medicamente

Administrarea de Accofil în aceeași zi în care s-a administrat și chimioterapia citotoxică nu este indicată. Siguranța și eficacitatea acestei proceduri nu a fost stabilită în mod definitiv.

Astfel, luând în considerare sensibilitatea celulelor mieloide la chimioterapia citotoxică, utilizarea filgrastimului nu este recomandată pe o perioadă de 24 de ore înainte și după chimioterapie.

Deoarece litiul facilitează eliberarea de neutrofile, este posibil ca acesta să potenţeze efectul filgrastimului. Cu toate că această interacţiune nu a fost studiată în mod specific, nu există dovezi cu privire la faptul că asemenea interacţiune ar fi dăunătoare.

5. Doze și mod de administrare Accofil

Tratamentul cu Accofil trebuie administrat doar în colaborare cu un centru oncologic cu experiență în tratamentul cu factor de stimulare a coloniilor formatoare de granulocite (G-CSF) şi cu un centru de hematologie şi care dispune de facilităţile necesare pentru diagnostic. Astfel poate fi monitorizată administrarea corectă a medicamentului și posibilele reacții adverse ce pot apărea.

Doza recomandată de filgrastim este de 0,5 MU/kg şi zi (5 micrograme/kg şi zi). Prima doză de Accofil nu trebuie administrată la mai puţin de 24 ore înainte și după chimioterapia citotoxică.

Studiile clinice efectuate cu filgrastim au inclus un număr redus de pacienţi vârstnici, însă nu s-au efectuat studii speciale la această grupă de pacienţi şi, prin urmare, nu se pot face recomandări specifice privind dozele.

În cazul pacienților ce sunt cunoscuți cu insuficiență hepatică sau renală severă, nu se recomandă ajustarea dozelor. În urma studiilor efectuate, s-a dovedit că ei prezintă un profil farmacologic identic cu cel al pacienților sănătoși din punctul de vedere al administrării medicamentului.

Datele provenite din studiile clinice efectuate la copii şi adolescenţi indică faptul că siguranţa şi eficacitatea filgrastimului sunt similare atât la adulţii, cât şi la copiii cărora li se administrează chimioterapie citotoxică. Astfel, dozele indicate pentru copii și adolescenți sunt similare cu cele ale adulților.

Accofil poate fi administrat sub formă de injecții subcutanate sau perfuzie intravenoasă.

6. Alte informații despre Accofil

Filgrastimul traversează placenta, astfel că nu este recomandat a fi administrat femeilor gravide, decât în cazul în care este absolut necesar.

Există date adunate în urma studiilor farmacologice care arată că filgrastimul sau alţi factori de stimulare a coloniilor
formatoare de granulocite se excretă în laptele uman. Astfel că Accofil nu este indicat pentru femeile ce alăptează.

Accofil are o influenţă mică sau moderată asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Se recomandă precauţie în cazul conducerii vehiculelor sau folosirii utilajelor.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la frigider (2°C-8°C); a nu se congela.

A nu se folosi dacă se observă faptul că soluția a devenit tulbure, prezintă modificări de culoare (în mod normal soluția este incoloră) sau diverse particule.

 

 

 

Adauga un comentariu

Logo

Site-ul NewsMed.ro se adresează oricărei persoane care prezintă interes cu privire la subiecte din sfera medicală şi care decide să nu rămână nepăsătoare atunci când vine vorba de asigurarea propriei sănătăţi.

Contacts

Colaborare:

colaborare@newsmed.ro

Publicitate:

publicitate@newsmed.ro
Social

Acum ne găsești și pe rețelele de socializare!